Tặng Đồng Hồ LED khi mua màn LG

 

Tặng Đồng Hồ LED (Áp dụng cho khách hàng tiêu dùng cuối cùng)

 Khi mua 01 màn hình GraphicDesign, UltraWide, UltraGear sẽ nhận được 01 đồng LED để bàn

- Dòng sản phẩm áp dụng

   + GraphicDesign: 25BL55, 27UL550, 27UL850

   + UltraWide: 29WK500, 29WK600, 34WK95U, 34WK650F

   + UltraGear: 24GL600, 27GK750F, 27GL850, 32GK650F, 34GL750, 34GK950F

- Thời gian chạy chương trình : 5/7-31/7/2019


sex hay

Thương hiệu

Copyright © 2017 vgstore.vn. All rights reserved.

gg×