Hướng dẫn "ACTIVATE BY PHONE" Windows và Office các phiên bản

☛ Hướng dẫn kích hoạt by phone bằng MSAct++ Portable by Ratiborus
* Download:Fshare|pCloud|pCloud - Password: 123
 
0. Chọn sản phẩm cần kích hoạt
2. Nhấn Start
“Product successfully activated” - kích hoạt thành công
“Product key is blocked” - key chết, thay key khác
“Product can be activated by phone” - làm tiếp các bước dưới
Hướng dẫn
3. Nhấn Information
4. Copy Installation ID (IID) ra nhờ VGSTORE để lấy Confirmation ID (CID)
5. Nhập Confirmation ID (CID) 
6. Nhấn Apply code. Báo “Product successfully activated” là thành công
Hướng dẫn
 
 
☛ Key Windows & Office - https://goo.gl/iZgxYi

☛ Key Windows Server - https://goo.gl/4SdisM

☛ Download Links Windows, Office và Tool cần dùng  - https://goo.gl/uCFQLU

☛ Sao lưu kích hoạt by phone - https://tinyurl.com/ycrn2u54Thương hiệu

Copyright © 2017 vgstore.vn. All rights reserved.

gg×